První křesťané

První křesťané: Obrácení impéria
Obrácení impéria
Neuvěřitelný příběh křesťanství.

Obrácení impéria se však ukazuje jako nesnadný úkol. Už Ježíš to předpověděl svým učedníkům: „Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat.” A skutečně, apoštolové sami si vytrpěli první pronásledování, k nimž podněcovali nikoliv Římané, ale židovské autority. Pronásledování pak vrcholí v prvních staletích v Římě za vlády císařů, zvláště Diokleciána. Je to období katakomb a období mučedníků. „Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen...“