První křesťané

První křesťané: Pronásledování a obrana křesťanství
Pronásledování a obrana křesťanství
Neuvěřitelný příběh křesťanství.

Jsme na přelomu 2. a 3. století. Křesťanství se začíná šířit po celé Římské říši, ale musí se také potýkat s různými odchylkami a herezemi antického a pozdně antického období, především s gnosticismem. Objevuje se také velké množství biblických apokryfů. A proto přicházejí křesťanští apologeti: Irenej z Lyonu, Justin, Órigenés, Klement Alexandrijský či zakladatel latinské teologické terminologie Tertulián, který byl dokonce tak radikální, až se s církví rozešel….