Putování po evropských klášterech

Putování po evropských klášterech: Ad Lenglet, benediktýn z kláštera ve Vaals, Belgie
Ad Lenglet, benediktýn z kláštera ve Vaals, Belgie
Dokumentární holandský seriál o klášterním životě v Evropě.

Ad Lenglet žije již více než 43 let podle řehole sv. Benedikta. Dnes jeho komunita čítá 20 řeholníků. Sedmkrát denně se modlí, kostele, a stále v latině. Jejich denní řád má vyhrazené doby na práci, jídlo a ztišení. S otcem Adem budeme hovořit o uplynulém roce a o významu času jeho životě a také o pomíjivosti a věčnosti. Ad říká: „I klášteře je čas rozdělený: je čas na modlitbu a čas na práci, čas na spánek a čas na relaxaci. Myslím si, že i v životě mimo klášterní zdi je zásadním tajemstvím, jak naplnit čas, aby byl životadárný. Pak se stále za něčím nehoním, nejsem pod tlakem pomyslného biče, který nás vybízí splnění našich povinností. Máme se naopak naučit poodstoupit od věcí bezprostředně nutných, a také někdy záměrně udělat něco, co není bezprostředně nutné. Jde o pomyslné kyvadlo, které se pohybuje mezi dvěma póly: napětí a uvolnění. Můžeme se například naučit si doopravdy vychutnat jídlo. To neznamená se nějak najíst, ale utvořit si ve svém životě časový prostor pro požitek jídla. Nebo uvolnit čas, který plně věnujeme mezilidskému setkání. Jsem přesvědčen o tom, že takové zacházení s časem našemu životu dá větší pokoj, rozmanitost, hloubku.

Putování po evropských klášterech

V tomto seriálu máme příležitost navštívit mnohé představitele nejrůznějších křesťanských řádů. Nizozemský novinář Leo Fijen nás zve, abychom jej doprovázeli na cestách po evropských klášterech, které se nacházejí na těch nejkrásnějších místech našeho kontinentu. Přijměme pozvání stát se svědky vyprávění o cestě k Bohu těch mužů a žen, kteří pocítili povolání sloužit Bohu celým svým životem v rámci řeholního komunitního života.
V každém díle se seznámíme nejen s konkrétním člověkem, ale také s řeholí, kterou si vybral pro svůj duchovní život, nahlédneme do způsobu života jeho komunity a poznáme, jak vlastně funguje onen někdy „tajemný“ život v klášteře.