Putování po evropských klášterech

Putování po evropských klášterech: Benediktýnský klášter v Zevenkerken, Belgie
Benediktýnský klášter v Zevenkerken, Belgie
Dokumentární holandský seriál o klášterním životě v Evropě.

Benoit Standaert je
benediktýnským mnichem v opatství sv. Andríse ve
vlámském Zévenkerke. Je ale více než to: se svými
knihami a přednáškami oslovuje tisíce a tisíce duchovně
hledajících. Proč se mu to daří? Protože zná jazyk současného
člověka. A také proto, že umí popsat cestu k pokladu tohoto
života.

Díky setkání s
bratrem Benoitem budeme mít možnost nahlédnout do hlubin radosti
života, o kterém bratr Benoit říká, že je jedním velkým
tancem.

Putování po evropských klášterech

V tomto seriálu máme příležitost navštívit mnohé představitele nejrůznějších křesťanských řádů. Nizozemský novinář Leo Fijen nás zve, abychom jej doprovázeli na cestách po evropských klášterech, které se nacházejí na těch nejkrásnějších místech našeho kontinentu. Přijměme pozvání stát se svědky vyprávění o cestě k Bohu těch mužů a žen, kteří pocítili povolání sloužit Bohu celým svým životem v rámci řeholního komunitního života.
V každém díle se seznámíme nejen s konkrétním člověkem, ale také s řeholí, kterou si vybral pro svůj duchovní život, nahlédneme do způsobu života jeho komunity a poznáme, jak vlastně funguje onen někdy „tajemný“ život v klášteře.