Putování po evropských klášterech

Putování po evropských klášterech: Kapucíni - návrat domů
Kapucíni - návrat domů
Dokumentární holandský seriál o klášterním životě v Evropě. V tomto dílu navštívíme spolu s Leo Fijenem nejstarší kapucínský klášter v Nizozemí.

V dalších dílech Putování po evropských klášterech nás Leo Fijen zve do řady nizozemských klášterů s různorodou minulostí, přítomností i duchovní tradicí.

V tomto dílu navštívíme nejstarší kapucínský klášter v Nizozemí, který se nachází v obci Velp. Zvláštností tohoto kláštera je skutečnost, že jej kapucíni předali laikům, kteří zde utvořili žijící a fungující komunitu. Chtějí zde nabízet duchovní domov každému, kdo hledá smysl života.

Putování po evropských klášterech

V tomto seriálu máme příležitost navštívit mnohé představitele nejrůznějších křesťanských řádů. Nizozemský novinář Leo Fijen nás zve, abychom jej doprovázeli na cestách po evropských klášterech, které se nacházejí na těch nejkrásnějších místech našeho kontinentu. Přijměme pozvání stát se svědky vyprávění o cestě k Bohu těch mužů a žen, kteří pocítili povolání sloužit Bohu celým svým životem v rámci řeholního komunitního života.
V každém díle se seznámíme nejen s konkrétním člověkem, ale také s řeholí, kterou si vybral pro svůj duchovní život, nahlédneme do způsobu života jeho komunity a poznáme, jak vlastně funguje onen někdy „tajemný“ život v klášteře.