Putování po evropských klášterech

Putování po evropských klášterech: Leo Disch, benediktýn z kláštera v Vaals, Belgie
Leo Disch, benediktýn z kláštera v Vaals, Belgie
Dokumentární holandský seriál o klášterním životě v Evropě.

V tomto díle Putování po evropských klášterech se seznámíme s benediktýnem Leem Dischem. Leo je členem komunity svatého Benedikta v beligckém Vaalsu. Právě pracuje na náhrobku kardinála Wylebrantse – Leo je totiž kameník. Budeme sledovat Lea, jak tvoří umělecké a zároveň duchovní dílo a dozvíme se, že se člověk modlí nejen srdcem, ale i rukama a svojí každodenní činností. Opat benediktinského kláštera o umění a mnišství říká: „Každý mnich je umělec. Mnišství a umění patří k sobě. Umění jakožto ars. Pak už je jedno, zda se jedná o ars duchovní, tedy umění žít duchovně, nebo umění hmotné. Řeholník musí umět kreativně, tedy umělecky, zacházet se svým životem. Jinak se jeho život stane primitivním, bez jakéhokoliv obsahu. Je potřeba aby řeholník měl určitou vizi, aby ji dokázal promítnout do věcí nebo lidí kolem sebe, do celého řádu stvoření.“

Putování po evropských klášterech

V tomto seriálu máme příležitost navštívit mnohé představitele nejrůznějších křesťanských řádů. Nizozemský novinář Leo Fijen nás zve, abychom jej doprovázeli na cestách po evropských klášterech, které se nacházejí na těch nejkrásnějších místech našeho kontinentu. Přijměme pozvání stát se svědky vyprávění o cestě k Bohu těch mužů a žen, kteří pocítili povolání sloužit Bohu celým svým životem v rámci řeholního komunitního života.
V každém díle se seznámíme nejen s konkrétním člověkem, ale také s řeholí, kterou si vybral pro svůj duchovní život, nahlédneme do způsobu života jeho komunity a poznáme, jak vlastně funguje onen někdy „tajemný“ život v klášteře.