Putování po evropských klášterech

Putování po evropských klášterech: Modlitba v tichu
Modlitba v tichu
Dokumentární holandský seriál o klášterním životě v Evropě.

V tomto díle se Leo Fijen zaměří na modlitbu. Co je modlitba a jak by vlastně měla vypadat? Jaký je vztah modlitby a ticha? Několik řeholníků a řeholnic se zamýšlí nad svým pojetím modlitby a nad tím, jak je přibližuje Bohu.

Putování po evropských klášterech

V tomto seriálu máme příležitost navštívit mnohé představitele nejrůznějších křesťanských řádů. Nizozemský novinář Leo Fijen nás zve, abychom jej doprovázeli na cestách po evropských klášterech, které se nacházejí na těch nejkrásnějších místech našeho kontinentu. Přijměme pozvání stát se svědky vyprávění o cestě k Bohu těch mužů a žen, kteří pocítili povolání sloužit Bohu celým svým životem v rámci řeholního komunitního života.
V každém díle se seznámíme nejen s konkrétním člověkem, ale také s řeholí, kterou si vybral pro svůj duchovní život, nahlédneme do způsobu života jeho komunity a poznáme, jak vlastně funguje onen někdy „tajemný“ život v klášteře.