Putování po evropských klášterech

Putování po evropských klášterech: Modré sestry ze Steylu - o životním poslání
Modré sestry ze Steylu - o životním poslání
Dokumentární holandský seriál o klášterním životě v Evropě. S Leo Fijenem v kongregaci tzv. Modrých sester. V současné době tam žije téměř 90 žen.

Nizozemská vesnice Stel je domovem hned tří řeholních kongregací. V jedné z nich, v misijní kongregaci tzv. Modrých sester, tam v současné době žije téměř 90 žen. Ty se buď připravují na vyslání do misií, nebo zde naopak odpočívají po dlouhých letech strávených v dalekých zemích. Jaký byl osud sestry Very, která vždy toužila sloužit potřebným v Ghaně? A co v dnešní době misie vlastně znamená?

Putování po evropských klášterech

V tomto seriálu máme příležitost navštívit mnohé představitele nejrůznějších křesťanských řádů. Nizozemský novinář Leo Fijen nás zve, abychom jej doprovázeli na cestách po evropských klášterech, které se nacházejí na těch nejkrásnějších místech našeho kontinentu. Přijměme pozvání stát se svědky vyprávění o cestě k Bohu těch mužů a žen, kteří pocítili povolání sloužit Bohu celým svým životem v rámci řeholního komunitního života.
V každém díle se seznámíme nejen s konkrétním člověkem, ale také s řeholí, kterou si vybral pro svůj duchovní život, nahlédneme do způsobu života jeho komunity a poznáme, jak vlastně funguje onen někdy „tajemný“ život v klášteře.