Putování po evropských klášterech

Putování po evropských klášterech: Pohostinnost vs. soukromí
Pohostinnost vs. soukromí
Dokumentární holandský seriál o klášterním životě v Evropě. Vydejme se spolu s Leo Fijenem na návštěvu k benediktýnům.

V dalších dílech Putování po evropských klášterech nás Leo Fijen zve do řady nizozemských klášterů s různorodou minulostí, přítomností i duchovní tradicí.

Tentokrát navštívíme benediktýnské opatství poblíž města Doetinchem. Leo Fijen sem přijel hledat odpověď na otázku, jak žít v hektičnosti současného světa, aniž bychom ze svého zřetele ztratili druhého člověka. Jak dostát nárokům současné společnosti a být přitom stále otevřený, pohostinný a lidský?

Putování po evropských klášterech

V tomto seriálu máme příležitost navštívit mnohé představitele nejrůznějších křesťanských řádů. Nizozemský novinář Leo Fijen nás zve, abychom jej doprovázeli na cestách po evropských klášterech, které se nacházejí na těch nejkrásnějších místech našeho kontinentu. Přijměme pozvání stát se svědky vyprávění o cestě k Bohu těch mužů a žen, kteří pocítili povolání sloužit Bohu celým svým životem v rámci řeholního komunitního života.
V každém díle se seznámíme nejen s konkrétním člověkem, ale také s řeholí, kterou si vybral pro svůj duchovní život, nahlédneme do způsobu života jeho komunity a poznáme, jak vlastně funguje onen někdy „tajemný“ život v klášteře.