Putování po evropských klášterech

Putování po evropských klášterech: Trapistický klášter v Orval, Belgie
Trapistický klášter v Orval, Belgie
Dokumentární holandský seriál o klášterním životě v Evropě.

Lóde van Heke je opatem v klášteře Orval v belgických Ardenách. Ročně sem přijíždí tisíce turistů. Co tu vlastně hledají? A proč se na tomto místě již přes 900 let stahují mniši do ústraní? To jsou mimo jiné otázky, které zazní v tomto díle Putování po evropských klášterech.

Otec Lóde říká: „Smířit se s místem, které nám bylo dáno. To je dle mého názoru předpoklad pro to, abychom mohli předávat život, abychom se mohli stát životadárnými. Už se nemusí tolik zabývat samo sebou, a tak mohou nezištně dávat. Další setkání s člověkem, který se rozhodl svůj život věnovat Bohu a skrze něj všem lidem.

Putování po evropských klášterech

V tomto seriálu máme příležitost navštívit mnohé představitele nejrůznějších křesťanských řádů. Nizozemský novinář Leo Fijen nás zve, abychom jej doprovázeli na cestách po evropských klášterech, které se nacházejí na těch nejkrásnějších místech našeho kontinentu. Přijměme pozvání stát se svědky vyprávění o cestě k Bohu těch mužů a žen, kteří pocítili povolání sloužit Bohu celým svým životem v rámci řeholního komunitního života.
V každém díle se seznámíme nejen s konkrétním člověkem, ale také s řeholí, kterou si vybral pro svůj duchovní život, nahlédneme do způsobu života jeho komunity a poznáme, jak vlastně funguje onen někdy „tajemný“ život v klášteře.