Putování po evropských klášterech

Putování po evropských klášterech: Trapistický klášter v Vitorchiano, Itálie
Trapistický klášter v Vitorchiano, Itálie
Dokumentární holandský seriál o klášterním životě v Evropě.

 Kdy již v životě není čas na velké změny? V 50, v 60 nebo snad v 70 letech? Trapistický mnich Ivo Dujardin ukazuje, že na změnu v životě může být čas vždy. Sám ve svých 71 letech totiž zásadně změnil způsob života. Přestěhoval se z belgického kláštera, kde 17 let vedl komunitu trapistických mnichů, do Itálie, kde slouží 75 sestrám trapistkám. Nebydlí se sestrami v komunitě, žije vedle kláštera. Většinu dne je sám.Bratr Ivo také patří ke skupině řeholníků, kteří mají na starost proces blahořečení skupiny mnichů unesených a zavražděných v roce 1996 v Alžíru. (Podle této tragédie byl natočen slavný francouzský film O bozích a lidech.)Přijměme pozvání k nahlédnutí do duše mnicha Ivo Dujardina.

Putování po evropských klášterech

V tomto seriálu máme příležitost navštívit mnohé představitele nejrůznějších křesťanských řádů. Nizozemský novinář Leo Fijen nás zve, abychom jej doprovázeli na cestách po evropských klášterech, které se nacházejí na těch nejkrásnějších místech našeho kontinentu. Přijměme pozvání stát se svědky vyprávění o cestě k Bohu těch mužů a žen, kteří pocítili povolání sloužit Bohu celým svým životem v rámci řeholního komunitního života.
V každém díle se seznámíme nejen s konkrétním člověkem, ale také s řeholí, kterou si vybral pro svůj duchovní život, nahlédneme do způsobu života jeho komunity a poznáme, jak vlastně funguje onen někdy „tajemný“ život v klášteře.