Řím, hlavní město víry

Řím, hlavní město víry: Současnost - Duch Svatý a Boží Milosrdenství
5. díl
Současnost - Duch Svatý a Boží Milosrdenství
Dějiny římské církve vyprávěné skrze příběhy světců - Duch Svatý a Boží Milosrdenství.

Poselství Božího Milosrdenství v mystické zkušenosti sv. Faustiny Kowalské je spojeno zvláště s římským kostelem Svatého Ducha a pontifikátem Jana Pavla II. V historickém vývoji posledních dvou století lépe pochopíme nesnadnou cestu člověka k Pravdě.Rektor kostela Jozef Bart nás bude provázet životním příběhem sestry Faustiny s úryvky z jejího Deníčku, a novinář Fabio Zavattaro podá svědectví o úsilí polského papeže, které bralo sílu a inspiraci i z odkazu svaté Faustiny. Boží Milosrdenství je pojem, který rezonuje stále více i v poslední době, zvláště když si uvědomíme, že prožíváme Svatý rok milosrdenství.