Rumunsko - Unitate

Rumunsko - Unitate:
Nezapomenutelný dojem z papežské návštěvy v Rumunsku.

Po staletí bylo Rumunsko tradičně pravoslavnou zemí – přes osmdesát pět procent obyvatel se hlásí k pravoslavné církvi. Tři sta let trvající vztah s katolickou církví, která tvoří deset procent populace, když většinu z nich tvoří řecko-katolické vyznání, nebylo snadných. Na úplném dně byla situace během doby komunismu, když vládnoucí autority zakázaly řecko-katolickou církev a předali všechen její majetek pravoslavné církvi. Devadesátá léta minulého století byla dobou znovuzrození řecko-katolické církve, ale zároveň byla výzvou k vyrovnání se s bolestnou minulostí. V květnu 1990 navštívil zemi papež Jan Pavel II na pozvání vlády a Jeho Blaženosti patriarchy Teoktysta z Rumunské pravoslavné církve. I když příjezdu papeže předcházela složitá jednání, tak se návštěva zapsala do historie jako přelomový bod na cestě ke křesťanskému sjednocení.