Rusko, můj dětský sen

Rusko, můj dětský sen:
Otec Erich Maria Fink dobrovolně odjel z Německa do Ruska pomáhat vrátit lidem důstojnost života a obnovit jejich víru.

Erich Maria Fink duchovní z bavorské augsburské diecéze v jižním Německu přijel dobrovolně pracovat do Ruska, aby pomáhal místním lidem v jejich těžkém životě a pomohl zachovat jejich víru v Boha. Za sovětské moci byli křesťané pronásledováni, a to všichni, pravoslavní i katolíci bez rozdílu, ale také ti, vyznávali jinou víru. Byli házeni do jednoho pytle s množstvím katolických věřících. Za časů Stalina trpěly menšiny mnoha represemi. Naším největším problémem zůstává nedostatek kněží. Dnes je v Rusku 27O duchovních, přičemž devadesát procent jsou cizinci z dvaadvaceti zemí z celého světa. Pociťujeme stále více nedostatek kostelů. V Rusku jich je pouze několik, Ural nevyjímaje. Nepotřebujeme velké chrámy, budeme vděčni i za menší kaple, které by lidem velmi pomohly. Pochopitelně finanční situace církve je velmi složitá. Věřících je málo a jsou navíc chudí, proto potřebujeme v této oblasti pomoc. Pomoc církvi v nouzi patřila k prvním organizacím, které svou pomoc nabídly, a která už průběžně pomáhala. Jsme velice vděčni, protože bez jejich podpory bychom nebyli schopni působit v mnoha oblastech. Jsem přesvědčen, že budeme potřebovat tuto pomoc ještě hodně dlouho.