Rwanda - Smíření

Rwanda - Smíření:
Práce katolické církve, která podporuje usmíření mezi kmeny ve Rwandě po válce.

Církev ve Rwandě je jednou z nejmladších na světě. Byla založena na přelomu 20. století po příchodu několika misionářů – Bílých otců. Dokument popisuje působení církve během občanské války a doby, která po ní následovala.