Salesiáni na Haiti

Salesiáni na Haiti:
Haiti nestačí obnovit, Haiti se musí znovu zrodit. Nezapomeňme na lidi na Haiti, salesiáni jsou s nimi.

Haiti je hornatá země vulkanického původu. V lednu 2010 byla tato země postihnuta silným zemětřesením. Velká část budov a domů hlavního města byla poškozena. Také salesiánská díla, která pracují ve prospěch místního obyvatelstva byla poškozena a některá úplně zničena. Tragédií této události ale zůstává 200 000 mrtvých, z nichž 50 000 je nezvěstných. Hlavní představený salesiánů don Pascual Chavéz měsíc po zemětřesení navštívil Haiti, aby podpořil své bratry v tak těžké situaci. Po čtyřdenní návštěvě, kdy měl možnost shlédnout veškeré škody na salesiánských dílech, přislíbil velkou finanční a duchovní pomoc. „Haiti se musí znovu narodit“, byla slova hlavního představeného při všech jednáních a diskuzích. A to lze uskutečnit jen díky místnímu obyvatelstvu.

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.