Salesiáni v Brazílii

Salesiáni v Brazílii:
Dokument o historii a součastnosti působení salesiánů v Brazílii.

V roce 1883 sem přišla z Itálie skupina řeholníků vyslaná Donem Boskem, aby sem přinesli své jedinečné učení a charisma založené na náboženství a lásce samozřejmě zaměřeném na potřeby mladé generace. Hlavním cílem práce misionářů mezi domorodci bylo vytvoření škol, farností a oratoří spolu se zavedením sociálních kurzů, soukromých škola na úrovni vysokoškolského vzdělání, vytvoření místních rádií, vydavatelství a audiovizuální center. Díky tomu je Brazílie po Indii, Itálii, Španělsku a Polsku na pátém místě na světě v působení salesiánů.

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.