Sedm výprav Josefa Vágnera

Sedm výprav Josefa Vágnera: Mezi zebrami
3. díl
Mezi zebrami
Cyklus o osobnosti Josefa Vágnera a záchraně vzácných zvířat pokračuje i v třetím díle - zebry a osli budou hlavním tématem.

Výpravy Josefa Vágnera pokračovaly i v sedmdesátých letech minulého století. Dovoz obrovského množství zvířat i jejich chov se těšil velkému zájmu nejen odborné veřejnosti. Beseda pokračuje tentokrát z galerie ZOO Dvůr Králové Tengenenge a budou se jí opět účastnit dcera Josefa Vágnera Ing. Lenka Vágnerová, předsedkyně správní rady Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových a ředitel ZOO Dvůr Králové n/L. MVDr. Přemysl Rabas. 

Třetí díl, jak napovídá název, se ponese ve znamení zeber. Jak je Josef Vágner lovil a které druhy? A kolik vlastně druhů a poddruhů zeber existuje? Jsou v divočině ohroženy a počítá se s jejich reintrodukcí? Na chvíli se určitě zastavíme i u divokých afrických oslů a zbude-li čas i u jiných ohrožených druhů afrických kopytníků.

Pořad bude živě vysílán s možností dotazů, které je možné zasílat již nyní esemeskou na 775 177 377 anebo e-mailem na vysilani@tvnoe.cz

Premiéra živého vysílání bude v pondělí 7. prosince ve 20 hod. na televizi Noe. Časy repríz naleznete na stránkách pořadu a zhlédnout jej bude možné pak několik dnů po odvysílání premiéry v jejím archivu.

Sedm výprav Josefa Vágnera

Koncem šedesátých let a v sedmdesátých letech minulého století se
odehrával v tehdejším Československu jeden z nejneuvěřitelnějších
příběhů v historii ochrany zvířat. V nesvobodné zemi plné strachu
zazářila postava myslivce a dobrodruha plného snů o Safari ve středu
Evropy. O safari, které bude ze zanikající africké divočiny zachraňovat
ohrožené druhy zvířat. Osobnost Ing. Josefa Vágnera, který z ničeho, v
malé provinční ZOO, začal budovat svůj sen. Stal se celebritou, která ve
všude přítomné letargii dávala naději. Žádné plané komunistické
žvatlání, ale reálně existující člověk, cestovatel a lovec zvěře, hájící
přírodu z principu. Budovatel nemožného a následováníhodný člověk.

Ing.
Josef Vágner podnikl devět výprav za divokou zvěří, z toho sedm velkých
do Afriky, aby tam lovil a dovážel mnohdy velmi vzácná zvířata do ZOO
Dvůr Králové nad Labem, kde se je s úspěchem snažil rozmnožovat. Staly
se tak genofondem nejvýznamnějších ZOO ve světovém měřítku. Celkem se mu
za 10 let podařilo dovézt 2.000 zvířat (65 žiraf, desítky antilop po
desítkách kusů, nosorožce, slony, opice, hady, ptáky a jiné živočichy).
Navázal tak na ty nejproslulejší ředitele zoologických zahrad, kterým
byli legendární Alfred Brehm z Hamburku (autor prvního encyklopedického
souboru Život zvířat) či Bernhard Grzimek z Frankfurtu nad Mohanem
(spoluzakladatel NP Serengeti). Jeho výpravy však co do počtu neměly v
historii obdoby. Jeho knihy byly ihned rozebrány a televizní pořady, kde
vystupoval, jedny z nejsledovanějších.

Námětem našeho pořadu
jsou dobrodružství výprav, lovy zvěře a transport, osobnost Josefa
Vágnera, ZOO Dvůr Králové plná kontrastů, kde úspěch střídá tragédie a
zklamání, kdy 10 let po smrti Josefa Vágnera byla ZOO buď vyloučena nebo
sama opustila rodinu evropských a světových ZOO. Nyní, po nástupu
nového ředitele, dochází opět ke sbližování a snaze o návrat do
světového společenství ZOO. Pořad se vrátí po více než 40. letech k
pozapomenuté slavné historii ZOO a připomeneme Josefa Vágnera,
výjimečnou osobnost, která i dnešní mladé generaci může ukázat smysl
lidského konání, spoluodpovědnosti za planetu, a tím i kulturu lidského
společenství.

Dramaturgie pořadu je postavena jako 7 návštěv –
sedm výprav - televize Noe v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Moderátor bude
besedovat s ředitelem ZOO MVDr. Přemyslem Rabasem a ředitelkou Nadace
Josefa a Zdenky Vágnerových Ing. Lenkou Vágnerovou, dcerou Josefa
Vágnera. V průběhu pořadu budou promítány archivní ukázky z Afriky i
záběry z dnešní ZOO, čteny příběhy z knih Josefa Vágnera, ale také
Alfréda Brehma a Bernarda Grzimka, legendárních předchůdců Josefa
Vágnera. Každý díl bude zároveň zaměřen na některé ohrožené živočichy a
jejich záchranu.

Komentáře

Omlouvám se, že nebylo listopadové vysílání. Byl jsem nemocen. Děkuji všem příznivcům . 7. prosince na shledanou u obrazovek.