Sedm výprav Josefa Vágnera

Sedm výprav Josefa Vágnera: Návraty domů
4. díl
Návraty domů
Ve čtvrtém díle si budeme povídat o návratech divokých zvířat zpět domů.

Náš pořad se přehoupne do roku 2016 a besedování o afrických zvířatech a významné osobnosti – Josefa Vágnera, českého zoologa a ředitele ZOO Dvůr Králové nad Labem šedesátých a sedmdesátých let minulého století, který dokázal uskutečnit svůj sen safari, bude pokračovat. Našimi hosty budou nadále dcera Josefa Vágnera Ing. Lenka Vágnerová, předsedkyně správní rady Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových a dnešní ředitel ZOO Dvůr Králové n/L MVDr. Přemysl Rabas. 

Čtvrtý díl bude zaměřen na návraty ohrožených zvířat do domoviny. O tomto bohulibém účelu seriózních ZOO hovoříme v každém díle a nejinak tomu bude i v tomto díle. Zaměříme se ale na zvířata, o kterých jsme zatím mluvili jen okrajově. Konkrétně to budou antilopy vrané, koňské, přímorožci jihoafričtí, šavlorozí či adaxi a také se podíváme blíže na nosorožce černé neboli dvourohé. Jaký je jejich osud, co je čeká, a mají šanci na přežití? Budeme se samozřejmě zabývat v našich hovorech i činnosti Josefa Vágnera. Jak lovil přímorožce, nosorožce a jak se chystal na jejich odchov v zajetí, aby je nakonec mohl navrátit zpět?   Premiéra vysílání bude v pondělí 4. ledna 2016 ve 20 hod. na televizi Noe. Reprízy i zhlédnutí pak v archivu TV Noe.

Otázka pro diváky: Jak se jmenuje antilopa, která byla v Africe vyhubena začátkem 20. stol.?

Zasílejte odpovědi na vysilani@tvnoe.cz nebo SMS na tel.č. 775 177 377. Výherce, který bude vylosován na začátku 5. dílu v dubnu 2016 obdrží pobyt v ZOO Dvůr Králové n/L. pro celou rodinu.

Konec losování bude ve 20 hod. 4. dubna 2016

Sedm výprav Josefa Vágnera

Koncem šedesátých let a v sedmdesátých letech minulého století se
odehrával v tehdejším Československu jeden z nejneuvěřitelnějších
příběhů v historii ochrany zvířat. V nesvobodné zemi plné strachu
zazářila postava myslivce a dobrodruha plného snů o Safari ve středu
Evropy. O safari, které bude ze zanikající africké divočiny zachraňovat
ohrožené druhy zvířat. Osobnost Ing. Josefa Vágnera, který z ničeho, v
malé provinční ZOO, začal budovat svůj sen. Stal se celebritou, která ve
všude přítomné letargii dávala naději. Žádné plané komunistické
žvatlání, ale reálně existující člověk, cestovatel a lovec zvěře, hájící
přírodu z principu. Budovatel nemožného a následováníhodný člověk.

Ing.
Josef Vágner podnikl devět výprav za divokou zvěří, z toho sedm velkých
do Afriky, aby tam lovil a dovážel mnohdy velmi vzácná zvířata do ZOO
Dvůr Králové nad Labem, kde se je s úspěchem snažil rozmnožovat. Staly
se tak genofondem nejvýznamnějších ZOO ve světovém měřítku. Celkem se mu
za 10 let podařilo dovézt 2.000 zvířat (65 žiraf, desítky antilop po
desítkách kusů, nosorožce, slony, opice, hady, ptáky a jiné živočichy).
Navázal tak na ty nejproslulejší ředitele zoologických zahrad, kterým
byli legendární Alfred Brehm z Hamburku (autor prvního encyklopedického
souboru Život zvířat) či Bernhard Grzimek z Frankfurtu nad Mohanem
(spoluzakladatel NP Serengeti). Jeho výpravy však co do počtu neměly v
historii obdoby. Jeho knihy byly ihned rozebrány a televizní pořady, kde
vystupoval, jedny z nejsledovanějších.

Námětem našeho pořadu
jsou dobrodružství výprav, lovy zvěře a transport, osobnost Josefa
Vágnera, ZOO Dvůr Králové plná kontrastů, kde úspěch střídá tragédie a
zklamání, kdy 10 let po smrti Josefa Vágnera byla ZOO buď vyloučena nebo
sama opustila rodinu evropských a světových ZOO. Nyní, po nástupu
nového ředitele, dochází opět ke sbližování a snaze o návrat do
světového společenství ZOO. Pořad se vrátí po více než 40. letech k
pozapomenuté slavné historii ZOO a připomeneme Josefa Vágnera,
výjimečnou osobnost, která i dnešní mladé generaci může ukázat smysl
lidského konání, spoluodpovědnosti za planetu, a tím i kulturu lidského
společenství.

Dramaturgie pořadu je postavena jako 7 návštěv –
sedm výprav - televize Noe v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Moderátor bude
besedovat s ředitelem ZOO MVDr. Přemyslem Rabasem a ředitelkou Nadace
Josefa a Zdenky Vágnerových Ing. Lenkou Vágnerovou, dcerou Josefa
Vágnera. V průběhu pořadu budou promítány archivní ukázky z Afriky i
záběry z dnešní ZOO, čteny příběhy z knih Josefa Vágnera, ale také
Alfréda Brehma a Bernarda Grzimka, legendárních předchůdců Josefa
Vágnera. Každý díl bude zároveň zaměřen na některé ohrožené živočichy a
jejich záchranu.