Setkání

Setkání:
Setkání šesti spolužáků 70 let po maturitě.

Setkání šesti spolužáků 70 let po maturitě, spolu se vzpomínkami na nucené pracovní nasazení za 2. svět. války