Setkání s bratrem Rogerem

Setkání s bratrem Rogerem:
1. díl
K pramenům stvořeníVzpomínka na život bratra Rogera, a o historii místa, kde komunita sídlí. (1. díl)

Dokument o životě zakladatele komunity v Taize bratru Rogerovi Schultzovi. Ve filmu sám bratr Roger vypráví o svém životě od narození, o sourozencích, rodičích a nejbližších příbuzných, jak na něho zapůsobili a co mu do života dali už v dětství. V době svého mládí, kdy mu umírala sestra, začal znovu hledat cestu k modlitbě. Kladl jako každý mladý člověk otázku, co ho v životě čeká a kam má směřovat. Když se mu pak dostala do ruky kniha od Jana Pavla I., věděl, že je povolán do Boží služby. Ve 40. létech založil ve městě Taize ekumenickou komunitu. Papežem Janem XXIII. byli bratři z Taize pozvání poprvé do Říma. Nedílnou součástí snímku jsou autentické záznamy známých zpěvů.