Silva Gabreta

Silva Gabreta: Jak se rodí šumavský horský les
Jak se rodí šumavský horský les
Jak fungují přírodní procesy při samovolné obnově lesa.

Šumava, nebo také Silva Gabreta, jak ji nazývali Římané Domov mnoha úžasných živočichů a jinde nevídaných rostlin. V posledních desetiletích tady probíhá velmi dramatická změna v důsledku větrných kalamit a gradace lýkožrouta smrkového. Tento film ilustruje, jak fungují přírodní procesy při samovolné obnově lesa a dokazuje, že přes dramatickou fázi rozpadu se o budoucnost šumavských smrčin nemusíme bát. Horské lesy na jedné třetině Národního parku Šumava, tj. na 25 000 ha nebo, chcete-li na rozloze pouhých tří desetin procenta rozlohy České republiky, nabízejí možnost sledovat toto úchvatné divadlo v režii přírody -- divadlo, jehož dalším a dalším premiérám budou moci tleskat i naši potomci, pokud jim to neuváženě neznemožníme. Rozpínavost člověka zahnala původní přírodu do maličkých fragmentů v rezervacích. Proto je na místě trocha pokory před téměř neuvěřitelnou schopností přírody obnovit a udržovat samu sebe.