Škola křesťanského života a evangelizace

Škola křesťanského života a evangelizace:
Dokument o aktivitě farnosti Ostrava - Přívoz Škola křesťanského života a evangelizace.

Škola křesťanského života a evangelizace je šestiletým formačním hnutím. Jeho cílem je uvést účastníky do plnosti pochopení křesťanského života a tím je připravit, aby se mohli stát obnovující silou v Církvi, farnosti, nebo i v různých světských sdruženích, hnutích, event. společenstvích. Cílem není pouze předávání víry, ale především uvedení účastníků do živého vztahu s Bohem.