Školy pro Evropu

Školy pro Evropu:
Otec Pero Pranjič, kanonický panovník a ředitel Katolické školy Petera Barbariče v Travniku v Bosně a Hercegovině vzpomíná na problémy školy a jejich studentů, které zažili po příchodu komunistů.

Politický a mezináboženský konflikt a z toho vyúsťující boj katolických rodin v Bosně urychlil rozhodnutí pomocného biskupa v Sarajevu, Msgr. Pero Sudara, aby přišel s projektem "Školy pro Evropu". Byly otevřeny s důrazem na podporu vzdělání dětí v obleženém Sarajevu. Škola vítala všechny děti bez ohledu na národnost nebo vyznání. Hlavní myšlenkou projektu Školy pro Evropu je víra, že Bosna a Hercegovina se vymaní z bludného kruhu nenávisti pomocí generací vzešlých z dialogu, tolerance, ekumenismu a odpuštění. Pouze takové generace lidí budou schopny vyléčit minulost.