Slavnostní shromáždění akademické obce Univerzity Karlovy u příležitosti 100. výročí založení Československa

Slavnostní shromáždění akademické obce Univerzity Karlovy u příležitosti 100. výročí založení Československa:
Přímý přenos slavnostního shromáždění ve Velké aule Karolina, které je jednou ze stěžejních součástí univerzitních oslav stého výročí vzniku Československé republiky.

Slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina bude jednou ze stěžejních součástí univerzitních oslav stého výročí vzniku Československé republiky. Poskytne příležitost setkání členů akademické obce se zástupci zahraničních univerzit, společenského a kulturního života a hosty z řad širší odborné veřejnosti. Shromáždění připomene významnou roli univerzitního prostředí v dějinách československého státu a seznámí hosty s hlavními okamžiky, jimiž se zástupci československých vysokých škol zapsali do společného budování československé společnosti.

Shromáždění je možné sledovat i na internetu (na univerzitním kanálu YouTube a na univerzitním Facebooku) a ve vysílání televize Noe což umožní seznámit s akcí i širokou veřejnost.

Přenos v televizi Noe je možný díky spolupráci s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy.

Přenosy televize Noe

Televizní přenosy mimo území Itálie a bez účasti Sv. otce prostřednictvím televize Noe a jiných televizí.