Slezská Lilie 2015

Slezská Lilie 2015: Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba ze Zlína
Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba ze Zlína
Záznam koncertu Chválové kapely od sv. Filipa a Jakuba ze Zlína v rámci mezinárodního křesťanského festivalu současné hudby Slezská Lilie 2015.

Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba ze Zlína vznikla někdy ke konci roku 2008, a to pod záštitou studentského občanského sdružení RR49, o.s. a Farností sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Tato kapela byla založena primárně pro pořádání tzv. Večerů chval a tímto byla zapojena do celorepublikového projektu chválových kapel pořádajících tato modlitební setkání (viz www.vecerychval.cz). Kapela hraje písně, které jsou buď překlady anglických originálů nebo písně významných českých autorů. Vizí této kapely je přivádět svou hudbou ostatní k modlitbě a blíže Bohu, aby Bůh mohl proměnit srdce každého člověka a darovat mu tak svůj pokoj a lásku.