Slunce ve tváři

Slunce ve tváři:
V roce 1948 zlikvidoval komunistický režim v Rumunsku řecko-katolickou církev tím, že ji násilně začlenil do ortodoxní církve.

V roce 1948 zlikvidoval komunistický režim v Rumunsku řecko-katolickou církev tím, že ji násilně začlenil do ortodoxní církve. Všech sedm biskupů včetně všech kněží a laiků, kteří se odmítli odloučit od Říma, bylo zatčeno a uvězněno. V roce 1948 byl ve stáří 26 let zatčen právník, filosof a teolog Tertulian Langa. Ve vězení strávil 17 let svého života. Tertulian Langa byl propuštěn v roce 1964 v rámci politické amnestie. Krátce po svém propuštění byl vysvěcen na kněze v řecko-katolické podzemní církvi. Jeden z jeho synů, narozených po jeho propuštění, je nyní řecko-katolickým knězem ve svobodné zemi.