Služebnice Boží Matka Vojtěcha

Služebnice Boží Matka Vojtěcha:
Krátký dokument představující generální představenou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Krátký dokument představující generální představenou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Sestra Marie Vojtěcha (Antonie) Hasmandová odpověděla na Boží hlas už ve svých třinácti letech. Svá čekatelská léta v Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského prožila jako školačka ve Frýdlantě nad Ostravicí a jako studentka Učitelského ústavu u sv. Anny v Praze.Po maturitě (1933) vstoupila do noviciátu s řádovým jménem S.M. Vojtěcha. Během formačního období juniorátu a probace vyspěla v moudrou a mimořádně věrnou řeholnici. Jakmile se v Kongregaci objevila naléhavá potřeba, byla sestra Vojtěcha první, která nabídla své síly, ať už v postavení učitelky nebo ošetřovatelky, a to ve všem, co právě vyžadovala služba milosrdné lásky. Když odjížděla do Prachatic s úkolem poskytnout azyl knězi, kterého policie minula při likvidaci mužských klášterů, vtiskla jí tehdejší generální představená M.Bohumila Langrová do ruky obrázek, kde jí napsala heslo: „Věrná až k smrti". To se stalo pro sestru Vojtěchu životním programem. Dne 10.9.1952 byla sestra Vojtěcha i hledaný kněz zatčeni. Za čin velezrady byla jako „vatikánská špionka" odsouzena k osmi letům vězení. I v těchto podmínkách byla naplněna láskou ke všem bližním a pevnou důvěru v Boží milosrdenství dosvědčovala statečnou vírou a odpouštěním pronásledovatelům. Vězeňské strádání se však podepsalo na jejím zdravotním stavu tuberkulózním nálezem na plicích.Z pardubické věznice byla s ostatními sestrami propuštěna na základě všeobecné amnestie v květnu 1960. Jako generální představená vedla v době totality necelých 18 let své řeholní společenství ke skutečné obnově řeholního života v souladu se směrnicemi II. vatikánského koncilu. Vyznačovala se neobyčejnou věrností v řeholních zásadách, radostnou zbožností a odvážnou prací pro nová, Bohu zasvěcená povolání. V roce1979 při příležitosti zasedání Federace boromejek v Římě se osobně setkala s papežem Janem Pavlem II. a tato událost pro ni zůstala velmi posilujícím zážitkem. Více na www.boromejky.cz