Společně pro lepší společnost

Společně pro lepší společnost:
V Indii si Dcery Panny Marie Pomocnice zvolily za cíl potřít chudobu a zvýšit gramotnost skrze kampaň, ve které by ženy získaly základní dovednosti pro zlepšení kvality jejich života.

Dcery Panny Marie Pomocnice v Bangalore spustily program “Empowerment”, který měl za cíl zlepšovat život nejchudší části obyvatelstva  - žen a dětí - skrze podporu sebevědomí, společenskou angažovanost, vzdělávání, kulturní formaci, ekonomickou samostatnost a zdravotnickou péči...

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.