Stíny na kolébce - Afrika

Stíny na kolébce - Afrika:
Pastorační působení rodiny ve Rwandě, která je sužována extrémní chudobou, dravou ekonomikou a politickou nestabilitou.

Budoucnost světa závisí na zdraví rodiny. Zvláště v Africe je rodina pilířem, na kterém stojí struktura společnosti. Tento pilíř je dnes zatěžován třídními rozdíly a sociálními odlišnostmi. Extrémní chudobou, dravou ekonomikou a politickou nestabilitou. Tyto faktory jsou důsledkem válek, nemocí, vysoké úmrtnosti zvláště žen a dětí. Průmyslově vyspělé země se obohacují na úkor tohoto kontinentu. Často pod falešnými záminkami liberalizace a zdravotní péče ničí a manipulují s touto základní a nejcennější strukturou – rodinou.