Svatá země - Na druhé straně zdi

Svatá země - Na druhé straně zdi:
Situace křesťanů v dnešním Betlémě.

Mezi křesťany nyní panuje obava ze zítřka. Odtud pravděpodobně pramení jejich přání, touha opustit zemi a najít si jiný domov. Tady si totiž budoucnost plánovat nemohou. Křesťanů stále ubývá. Od roku 1948 jich asi 60% opustilo zemi.Křesťanů v Jeruzalémě a na Západním břehu je 50 tisíc z celkového počtu 3,5 milionů obyvatel. Znamená to, že jich je méně než 2 % populace. V Izraeli čítáme 140 až 150 tisíc ze 7 milionové izraelské populace.Z politického hlediska nemají nic, žádný vliv na život. Protože je jich málo, můžou být prostě jen svědky velmi odlišného životního stylu - odlišného stylu, způsobu života v této konfliktní situaci.