Svědectví syrské mystičky Myrny Nazzour ve Čeríně

Svědectví syrské mystičky Myrny Nazzour ve Čeríně:
Stigmatizovaná řeckokatolický Myrna ze Sýrie, šíří poselství Pána Ježíše a Panny Marie o jednotě křesťanů, ve farnosti v Čeríně.