Světlo pro Evropu

Světlo pro Evropu: Češi v Unii
Češi v Unii
Jsme plnoprávnými členy Evropské Unie?

Smlouva o Evropské unii, neboli Maastrichtská smlouva vznikla před více než pětadvaceti lety. Na jejím základě a také na základě zkušeností předcházejících společenství vznikla Evropská unie tak, jak ji dnes známe. V roce 2004 do tohoto společenství vstoupila i naše republika. Jsme plnoprávnými členy Evropské Unie? Moderátor Marek Hannibal se ale neptá pouze na naše současné členství, ale třeba i budoucnost EU dvou europoslanců Michaely Šojdrové a Luďka Niedermayera.

Světlo pro Evropu

Jaká je role křesťanů v Evropské unii.