Symposium M. Jan Hus

Symposium M. Jan Hus: - svědek křesťanské víry pro naši dobu
- svědek křesťanské víry pro naši dobu
Reportáž ze Symposia o Janu Husovi, které se odehrávalo 19. - 20. května v Českých Budějovicích, za účasti významných českých vědeckých a dalších osobností v ekumenickém dialogu.