Sýrie - kolébka křesťanství

Sýrie - kolébka křesťanství:
Vyprávění o Sýrii, která je považována za vzácného svědka evangelií. Dokument zachycuje její současnost i křesťanskou minulost.

Oblast kolem Ma ´lauly je jedinečná tím, že mezi místní populací dodnes přežívá aramejský dialekt – dialekt, který je pokládán za příbuzný jazyku, kterým hovořil náš Pán.

Jsou zde dvě vesnice, kde se aramejštinou dosud hovoří. Jejich obyvatelé se stali muslimy, ale skutečnost, že stále používají tento jazyk znamená, že byli dříve křesťany. Udržují jazyk, i když konvertovali k islámu proto, že potřebovali, například, získat od vlády práci.