Taizé Praha 2014 - Evropské setkání mladých

Taizé Praha 2014 - Evropské setkání mladých:
Dokument zve na evropské setkání mládeže v duchu Taizé v  Praze.

Evropské setkání se bude konat od 29. prosince 2014 do 1. ledna 2015 v
Praze a jejím okolí. Komunita Taizé připravuje toto setkání na pozvání
České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR. Shromáždí se k
němu desetitisíce mladých lidí a zúčastní se tak dalšího zastavení na
„pouti důvěry na zemi“, kterou koncem sedmdesátých let zahájil bratr
Roger.

Mladé lidé z celé Evropy i z ostatních světadílů přijmou lidé a místní církevní společenství tohoto regionu.

Tito mladí lidé přijedou, aby se spolu modlili zpěvem i v tichu a aby
se setkali a sdíleli s těmi, kdo se v životě snaží uskutečňovat
evangelium. Přijedou, aby zažili společenství se všemi, kdo hledají
smysl svého života.