Tam a zpět

Tam a zpět:
Příběhy lidí, kteří našli cestu ze závislostí k novému životu. Svědectví kapucína Petra Viciana o cestě z otroctví závislosti.

Není dobré být otrokem jakékoliv závislosti. Svědectví kapucína Petra Viciana o jeho nelehké cestě zpět k sobě, Bohu, lidem.Režie: Michal Hirko

Cesty

Strhující příběhy, široké spektrum duší, které potřebovaly zachránit. Chytali se stébla, topili v beznaději. Životní osudy mužů, kteří prošli těžkými životními cestami, aby poznali sebe a svoji hodnotu. Byli obdarovaní a přes své svědectví se rozhodli pomoci všude, kde jen dobrá vůle nestačí. Krátké dokumenty plné zázraků a pochopení smyslu života.