Templetonova cena: Mysl a duch

Templetonova cena: Mysl a duch:
Exkluzivní rozhovor s dr. Johnem M. Templetonem Jr., předsedou Templetonovy nadace, a kanadským filozofem Charlesem Taylorem, držitelem Templetonovy ceny za rok 2007.

Templetonova cena (nazývaná též "Nobelova cena" pro oblast spirituality) je oceněním osobnosti, která výjimečným způsobem přispěla k prohloubení duchovní dimenze života svým myšlením, objevy nebo praktickou činností. V roce 2014 se jejím držitelem stal prof. Tomáš Halík, který se tak zařadil po bok takových osobností jako Matka Tereza, bratr Roger z Taizé nebo dalajlama.

K prvnímu výročí udělení Templetonovy ceny Tomáši Halíkovi (14. květen 2014), televize Noe přináší rozhovor s předsedou Templetonovy nadace J. M. Templetonem Jr. a Charlesem Taylorem, který bývá řazen mezi nejvýznamnější filozofy současnosti.

Komentáře

Myslím, že bychom se měli v této těžké době daleko vroucněji modlit a prosit o dar Ducha Svatého, abychom pochopili i současnost. A studovat SVATÉ PÍSMO, abychom nesešli z nastoupené cesty. Při sledování tohoto pořadu mě oslovila slova sv. Pavla Kolosanům:

"Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, a hodne Bohu děkujte. Dejte si pozor, aby vás nikdo nezotročil "filosofií" - je to jen klam a mam. Jsou to samé nauky lidské, které se opírají o světské prvopočátky, ne o Krista" (Kolosanům 2/8)

Bůh vám žehnej