Terra Santa News

Terra Santa News: 1. 8. 2018
1. 8. 2018
Zpravodajství ze Svaté Země.

Škola dobrovolnictví ve Svaté zemi

30 studentů Montiniho školy z Milána se vydalo získat životní zkušenost jako dobrovolníci ve Svaté zemi.

Nová kniha o sv. Marii Magdalské

V neděli 22. července se slavil svátek sv. Maří Magdalény. Při této příležitosti byla představena kniha shrnující nejnovější historické poznatky o této Ježíšově učednici a o archeologikcých výzkumech v Magdale.

Kostel sv. Petra a Pavla v Kafarnaum

Pravoslavný kostel svatých apoštolů v Kafarnaum patří k významným památkám ve Svaté zemi. V této oblasti vykonal Ježíš mnoho zázraků, jako bylo například uzdravení ochrnutého.

Senioři vyrábějí upomínkové předměty

Nezisková organizace YadLaKashish v Jeruzalémě pomáhá starým lidem. Zapojuje je do rukodělné výroby upomínkových a uměleckých předmětů.

Institut Magnificat vystoupil v USA

Skupina studentů a učitelů hudební školy Kustodie Svaté země vyjela na pětidenní koncertní turné do Ameriky. Vystoupili také ve Washingtonu či v Baltimore.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.