Terra Santa News

Terra Santa News: 10. 10. 2018
10. 10. 2018
Zpravodajství ze Svaté Země.

Františkáni slavili svátek svého zakladatele

Svátek sv. Františka z Assisi slavili i věřící v Jeruzalémě. „Žít františkánské charisma ve Svaté zemi je velká milost,“ zdůraznil Kustod Svaté země otec Francesco Patton.

 

Kontemplativní pohled na svět

„Svět je radostným tajemstvím, které můžeme rozjímat a chválit za to Boha.“ Zajímavé studijní setkání na poušti uspořádala sekce pro spravedlnost, mír a integritu stvoření Kustodie Svaté země.

 

Ostatky sv. Jeronýma se vrací do Betléma

Mše svatá v Betlémě provázela návrat ostatků sv. Jeronýma po více než 1000 letech. Větší část života prožil patron překladatelů právě zde.

 

Hudební festival a svátek stánků

Od 28. září do 1. října se slavil židovský svátek stánků neboli Sukkot a současně probíhal také hudební festival v Abu Gosh.

 

Barluzziho cit pro tajemství života Krista

Ve druhé části cyklu se blíže podíváme na kostely podle návrhů italského architekta Barluzziho. Všechny byly postaveny ve 20. století.

 

Zprávy ze Svaté země

Měsíc Tišri provází několik židovských svátků. - Papež František vybízí k modlitbě za církev.

 

 

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.