Terra Santa news

Terra Santa news: 11.1.2017
11.1.2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Slavnost Zjevení Páně v Betlémě

Slavnostní příchod Kustoda Svaté země do Betléma byl začátkem slavení Zjevení Páně. I letos to byla radostná a vznešená událost.

 

Panna Maria a Světový den míru

Na Latinském patriarchátu v Jeruzalémě se 1. ledna slavila slavnost Matky Boží a také 50. Světový den míru.

 

Svátek Svaté Rodiny v Nazaretu

Na svátek Svaté Rodiny se věřící setkali na mši svaté v kapli Zvěstování a pak se vydali v procesí k místu, kde žil Ježíš s Marií a Josefem.

 

Výrobky postižených z Betléma

Navštívíme jedinou chráněnou dílnu v Palestině, kde klienti vyrábějí plstěné výrobky. I zde vidíme příklad toho, jak je možné vytvářet humánnější společnost.

 

Bazilika Narození, kolébka křesťanství

Prohlédneme si jeden z nejvíce navštěvovaných chrámů ve Svaté zemi. Zde byla stáj, v níž se narodil malý Ježíš.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.