Terra Santa news

Terra Santa news: 1.3.2017
1.3.2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Dokončují se opravy Božího hrobu

Restaurátorské práce na místě, kam bylo položeno Ježíšovo tělo, spějí k závěru. Už bylo sňato i lešení v této kapli baziliky.

Pevní ve víře: svátek Stolce sv. Petra

V Tiberiadě se v sobotu 18. února slavil svátek Katedry sv. Petra za účasti biskupů, řeholníků a mnoha věřících z Galileje.

Katolíci a luteráni se společně modlili v Betlémě

U příležitosti 50. výročí dialogu mezi dvěma církvemi se věřící katolické a luterské církve setkali při společné modlitbě v Betlémě.

Nové místo k modlitbě v Getsemanech

V poustevně v Getsemanech byla požehnána nová modlitební jeskyně. Bude to místo vhodné k osobní modlitbě, liturgickým slavnostem i duchovním setkáním.

Švýcarská garda na pouti ve Svaté zemi

Vojáci papežské gardy, která více než 500 let chrání Petrova nástupce, se vydali na svou první pouť do Svaté země.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.