Terra Santa news

Terra Santa news: 14. 6. 2017
14. 6. 2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Přijď, Duchu Svatý!

Slavnost Seslání Ducha Svatého má v Jeruzalémě mnoho podob. Slavili ji františkáni, benediktini, věřící u Božího hrobu i ve Večeřadle. Všude zněl chvalozpěv ke třetí Božské osobě.

Památka Ježíšova zjevení na břehu jezera

Kustodie Svaté země uspořádala 2. června pouť do Tabhy, na památku zjevení Vzkříšeného Krista apoštolům.

YWCA v Jeruzalémě

Asociace mladých křesťanských žen v Palestině pomáhá ženám při hledání zaměstnání a obraně svých práv.

V Cesareji byl objeven oltář z doby Heroda

K novým archeologickým objevům došlo v Herodově chrámu v Cesareji. Díky finanční podpoře je možné objevovat i přítomnost křesťanských stop v této oblasti.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.