Terra Santa news

Terra Santa news: 15. 11. 2017
15. 11. 2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Svatý František v knihách Kustodie

U příležitosti 800. výročí působení františkánů ve Svaté zemi se konala výstava rukopisů a starých tisků.

 

Nový projekt „zelené školy“

Škola růžencových sester v Jeruzalémě uspořádala Den otevřených dveří, který byl věnován ekologické tematice. Součástí byly také výstavy, workshopy a divadelní pásma.

 

Objevovat historická místa v Betlémě

Uličky Betléma tvoří pozoruhodný svět, který nabízí mnohé zajímavostí. Turistům je pomáhá objevovat  nový knižní průvodce.

 

Sestry klarisky jako součást historie Svaté země

Stejně jako františkáni i sestry klarisky začaly své působení ve Svaté zemi v přístavu sv. Jan v Acri na severu Izraele. I ony jsou součástí zdejší historie.

 

Dům Pokoje na Olivové hoře

Na místě, kam se Ježíš často chodil modlit, se nachází Dům pokoje, který slouží opuštěným a chudým dětem.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.