Terra Santa news

Terra Santa news: 15.3.2017
15.3.2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

První postní neděle v křesťanských církvích

V předvečer první neděle postní jednotlivé křesťanské církve v Jeruzalémě slavnostně vstoupily do Baziliky Božího hrobu.

 

Požár v kapli Nanebevstoupení

V kapli na Olivové hoře, která připomíná Ježíšovo Nanebevstoupení, byl založen požár. Jednalo se zřejmě o vyřizování účtů mezi místními rodinami.

 

Izraelci a Palestinci  sportují společně

V pátek 3. března se konal ve východním Jeruzalémě běžecký závod. Izraelci a Palestinci společně překonali rozdíly a hranice.

 

Hora Tábor, místo Proměnění

Navštívíme horu Tábor, k níž se vztahuje událost Proměnění Páně, o které čteme v evangeliu druhé neděle postní.

 

Hudba překonává bariéry

Přiblížíme činnost hudebního Institutu Magnificat, který dostává podporu z výtěžku  velkopáteční sbírky na pomoc Svaté zemi.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.