Terra Santa News

Terra Santa News: 17. 10. 2018
17. 10. 2018
Zpravodajství ze Svaté Země.

Na biskupské synodě jsou i zástupci ze Svaté země

Od 3. do 28. října se biskupové a zástupci mládeže z různých zemí světa účastní  v Římě synody na téma „mládež, víra a rozlišování povolání“. Svatou zemi reprezentuje melchitský řeckokatolický biskup z Acri mons. Georges Bacouni.

 

Biblická soutěž v Betlémě

V Betlémě se 2. září konala soutěž ve znalostech bible Místem konání byla škola sester sv. Josefa.

 

Svátek Panny Marie Růžencové

Řeholní sestry svatého růžence oslavily mariánský svátek  v Nazaretu. I papež František vyzval při modlitbě Anděl Páně 7. října  ke každodenní modlitbě růžence v tomto měsíci.

 

Brašny a školní pomůcky do Gazy

Žáci  školy sv. Efréma v Betlémě věnovali školní pomůcky a brašny dětem v Gaze.

 

Knižní veletrh v Betlémě

Druhý ročník  knižního veletrhu se konal ve škole Svaté země v Betlémě, pod záštitou františkánské kustodie.

 

Zprávy ze Svaté země – slavné sliby

Komunita františkánů Svaté země se  shromáždila v Jeruzalémě u příležitosti slavných slibů dvou bratrů.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.