Terra Santa news

Terra Santa news: 17. 5. 2017
17. 5. 2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Slavnost nalezení Svatého kříže

Za účasti kustoda Svaté země se v Bazilice Božího hrobu konala mše svatá na památku nalezení Svatého kříže. Tato liturgická slavnost se slaví pouze v Jeruzalémě.

 

Poutníci se vydali na Horu Karmel

Tisíce křesťanů ze Svaté země se shromáždily v Haifě, kde se všichni modlili za mír a poté se vydali na tradiční mariánské procesí na Horu Karmel.

 

Arcibiskup z Canterbury ve Svaté zemi

Dvanáct dní strávil na pouti ve Svaté zemi arcibiskup z Canterbury. Kromě různých setkání a účasti na liturgických slavnostech bylo cílem jeho návštěvy také podpořit ekumenický dialog.

 

Svátek sv. Jiří, knížete mučedníků

Ve vesnici Al-Chader, nedaleko od Betléma, se slavil svátek sv. Jiří. Stovky věřících zaplnily zdejší chrám po celé dva dny.

 

Pouliční festival

Ve dnech 4. až 6. května se v Jeruzalémě konal druhý ročník festivalu „Nablus road open day“. Je to příležitost, jak oživit jednu z hlavních ulic města a podpořit turismus.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.