Terra Santa News

Terra Santa News: 18. 4. 2018
290. díl
18. 4. 2018
Zpravodajství ze Svaté Země.

Slavnost Zvěstování Páně v Nazaretu

Zvěstování archanděla Gabriela Panně Marii prožili věřící při velké slavnosti v bazilice Zvěstování v Nazaretu.

 

Obřad Svatého ohně u Božího hrobu

Tisíce pravoslavných křesťanů a poutníků se zúčastnily obřadů Bílé soboty v bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě.

 

Pesach, židovské Velikonoce

Navštívili jsme jednu rodinu, abychom se seznámili s významy a tradicemi židovských velikonočních pokrmů.

 

V jednotě Vzkříšení

U příležitosti pravoslavných Velikonoc se setkali představitelé různých církví, aby si vyměnili pozdravy a blahopřání. Je to znamení jednoty a ekumenického společenství.

 

Nové možnosti arménské keramiky

Arménská rodina Balianových se věnuje výrobě arménské keramiky od počátku 20. století. Dnes se hojně využívá i jako nástěnné obložení.

 

Atmosféra svátků v Jeruzalémě

„Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme,“  znějí slova žalmu 122. Náboženské slavnosti v minulých dnech změnily obvyklou tvář Staré čtvrti ve Svatém městě.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.