Terra Santa news

Terra Santa news: 2. 8. 2017
2. 8. 2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Papež vyzval k dialogu v Jeruzalémě

Minulou neděli po modlitbě Anděl Páně Svatý otec vybídl k dialogu a zmírnění napětí v Jeruzalémě po nedávných střetech na Chrámové hoře.

Vyprošujte Jeruzalému pokoj!

Křesťané z celého světa přicházejí jako poutníci do Svatého města a modlí se za mír v Jeruzalémě.

O klimatických změnách v náboženské rovině

Představitelé křesťanství, židovství a islámu se setkali na konferenci o klimatických změnách i společné odpovědnosti, která z toho vyplývá.

Marie Magdalská, příklad svatosti a evangelizace

Církev slavila 22. července památku sv. Marie Magdalény. Mše svatá se slavila i v malé vesnici Magdale v Galileji, odkud tato žena pocházela.

Sefforis, hlavní město Galileje v době Ježíšově

Archeologické naleziště Sefforis nebo také Cipori poskytuje dostatek důkazů o kráse a velikosti starobylého centra Galileje. Podle apokryfní tradice to bylo také město, kde žili sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie. Jejich památka se slavila 26. července.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.