Terra Santa News

Terra Santa News: 20. 2. 2019
20. 2. 2019
Zpravodajství ze Svaté Země.

Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte

Stejně jako na celém světě se i ve Svaté zemi slavil Světový den nemocných. V nemocnici sv. Ludvíka v Jeruzalémě se řídí zásadou, že se nemáme snažit pacientům přidat dny k životu, ale život k jejich dnům.

 

Papež zdůraznil význam mezináboženského dialogu

V minulém týdnu navštívil Svatý otec Spojené arabské emiráty. Při této návštěvě se hovořilo o potřebě mezináboženského dialogu a také o setkání sv. Františka se sultánem Malikem Al-Kamilem.

 

Mládež z Betléma hovoří o setkání v Panamě

Skupina mladých z Betléma se podělila o zkušenosti a zážitky z účasti na Světových dnech mládeže v Panamě.

 

Maronité slavili svátek svého patrona

Maronitská církev v Jeruzalémě slavila 8. února svátek sv. Marona za účasti představitelů jiných církví.

 

Centrum studií a výzkumu pro emigranty z Betléma

V jedné z historicky nejvýznamnějších budov Betléma vzniklo studijní centrum, které si klade za cíl spojit obyvatele města, kteří emigrovali do zahraničí.   

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.